Purkukolmio Oy:n tietosuojaseloste

Kuvaus tietosuojaselosteesta

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Purkukolmio Oy:n (jäljempänä ”Purkukolmio”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Yksityisyyden suojaaminen on erittäin tärkeää Purkukolmiolle – haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla saat tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojalausunnon ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

markkinointi;
asiakassuhteet;
rekrytointiprosessi;
kirjanpito ja
verkkosivuillamme käytettävät evästeet

Rekisteröidyn oikeudet

Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään.

Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty,
  • henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumuksen
  • käsittely on lainvastaista tai
  • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on ainoastaan suostumus, on sinulla mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettävässä muodossa, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Tämä oikeus koskee ainoastaan henkilötietoja, joita käsitellään automaattisella tietojen käsittelyllä.

Oikeus tehdä valitus

Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Purkukolmio kerää henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:

Markkinointi: Keräämme henkilötietoja markkinointitarkoituksissa ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa kommunikoimiseen. Näitä ovat mm. uutiskirjeiden tilaajat sekä markkinointiluvan antaneet. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin ensi sijassa suostumus.

Asiakassuhteiden hoitaminen: Keräämme asiakkaidemme tai asiakkaiden edustajien toimittamia henkilötietoja tilausten toteuttamiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin oikeutettu etumme palveluiden tarjoajana, asiakkuussuhteen ylläpitämisessä ja laskutuksessa.

Kerätyt henkilökohtaiset tiedot liittyvät asiakkaidemme yhteystietoihin ja laskutustietoihin.

Käyttämämme henkilötiedot ovat esimerkiksi nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita ja osoitteita sekä tavanomaisia laskutukseen tarvittavia tietoja.

Lisäksi keräämme tietoja yrityksistä ja asiakkuudesta sekä asiakkaan sopimussuhteista kanssamme.

Keräämme asiakkuussuhteiden hoitamiseksi välttämättömiä henkilötietoja pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä sekä julkisista rekistereistä, kuten Kaupparekisteristä.

Työhakemukset: Saamamme työ- ja harjoittelupaikkahakemukset muodostavat rekrytointirekisterimme. Rekisteri sisältää ainoastaan hakijoiden itsensä toimittamia henkilötietoja, joiden laajuus vaihtelee sen mukaan, mitä hakija pitää rekrytointiprosessissa relevanttina. Käytämme näitä henkilötietoja ainoastaan rekrytointitarkoituksiin.

Kirjanpito: Henkilön tunnistetietoja voidaan käyttää kirjanpidossa.

Evästeet: Eväste on tekstitiedosto, jonka purkukolmio.fi -sivuston palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle tai mobiililaitteen muistiin. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy oletusasetuksilla evästeet. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Ohjeita selaimen asetuksista löytyy selaimen valmistajalta.

Miten tietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.

Miten tietosi on suojattu?

Purkukolmio on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä.

Paperisia dokumentteja säilytetään lukollisissa tiloissa ja toimistomme tietokoneet ja tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisesti palomuurilaitteistojen ja -ohjelmistojen, salasanojen sekä muiden järjestelmävarmistusten avulla.

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy tietokoneille ja erilaisiin tietojärjestelmiimme, joihin tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Purkukolmion käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Purkukolmion hallinnoimiin henkilötietoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Purkukolmion pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Purkukolmion kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi sekä lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpitoaineisto
Näitä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta viimeksi suoritetun palvelu- tai tilausvuoden tilikauden päättymisestä.

Asiakkuus- ja sopimustiedot
Tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sopimuksen päättymisestä

Rekrytointia varten annetut tiedot
Tietoja säilytetään yksi (1) vuosi hakemuksen jättämisestä.

Suoramarkkinointitarkoitukseen kerätyt tiedot
Tiedot poistetaan välittömästi rekisteröidyn poistamispyynnön jälkeen.

Missä tietosi käsitellään?

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ketkä käsittelevät tietojasi?

Henkilötietojasi käsittelee Purkukolmion työntekijöiden lisäksi mahdollisesti ulkoistetut kolmannet osapuolet. Olemme sopimusjärjestelyin turvanneet henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksella. Henkilötietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitosopimuksin pitämään tiedot luottamuksellisena.

Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa, jossa tietojen käsittely on tarpeen.

Käytetäänkö henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin?

Emme käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Muutokset

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojalausuntoa. Voimassa oleva versio löytyy verkkosivuiltamme. Suosittelemme, että tutustut tietosuojalausuntoon säännöllisesti, jotta pysyt tietoisena mahdollisista muutoksista.

Ilmoitamme asiakkaitamme merkittävistä muutoksista.

Ota meihin yhteyttä

Purkukolmio on henkilötietojen rekisterinpitäjä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Yhteystiedot

Purkukolmio Oy
Sepänpellontie 15
28430 Pori
Puh. 02-5383440
e-mail: purkukolmio@purkukolmio.fi