Olet täällä

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste (25.5.2018)

Päivitetty 6.6.2018

Jos haluat käyttää oikeuttasi saada tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä seikoista, tarkastaa, poistaa tai korjata rekisterissä olevat henkilötietosi tai kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja, ota yhteyttä: purkukolmio@purkukolmio.fi

Rekisterinpitäjä

Purkukolmio Oy 1092194-6
Sepänpellontie 15, 28430 Pori
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Purkukolmio Oy
Niina Ala-Järvenpää puh. 0400-592124
Sepänpellontie 15
28430 Pori

Rekisterin nimi

Purkukolmio Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysajat

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Purkukolmio Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys / organisaatio, organisaation postiosoite ja www-osoite.
Purkukolmio Oy käyttää myös sivustoillaan evästeitä (evästeiden sallimista ei edellytetä sivustojen käyttämiseksi).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja rekisteröidyn liittäminen rekisteriin

Rekisterin tietolähteinä on käytetty Purkukolmio Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja. Tietoja ylläpidetään Purkukolmio Oy:n toimesta .

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain tarvittaessa. Tälläisiä tilanteita ovat esimerkiksi kuljetusliikkeelle luovutettavat asiakastiedot paketin toimittamista varten.
Purkukolmio Oy käyttää tietojen säilyttämisessä iCloud ja Google drive -palveluja sekä Procountor ohjelmistoa. Tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien puitteissa. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Purkukolmio Oy:n toimesta ilman pyyntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu kokonaan tai osittain seuraaviin paikkoihin: iCloud -palveluun, Google-drive -palveluun, Procountor -palveluun, tietokoneiden muistiin, puhelinten muistin, paperitositteisiin. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Fyysiset rekisterit ovat lukittuissa tiloissa. Käyttöoikeus rekistereihin myönnetään vain rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Fyysisiin rekistereihin on pääsy vain henkilöillä joiden asemaan ja tehtäviin tietoja tarvitaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
• Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada häntä koskevista henkilötiedoista. Rekisteröity voi pyytää tietojaan suoraan rekisterinpitäjältä.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisemista suoraan rekisterinpitäjältä.
Oikeus tietojen poistamiseen
• Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista suoraan rekisterinpitäjältä.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä toimitaan tietosuoja-asetuksen tai kansallisen lainsäädännön vastaisesti.

Purkukolmio Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostettaan. Muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille lain tai viranomaisen tätä edellyttäessä.